Cuma

ve onun kalacağı bir saray yapar kalbi aşk...Aşk ve anlayışlı kalp bir tek şeydir,
tam ozanın dediği gibi şiirinde,
herbirisi ötekinden tamamiyle ayrı
aklın akıl yürütmesinden 
mantıklı bir şekilde düşünmenin ayrı olduğu gibi.
Doğa aşk için yalvarır, ve sonra aşk kralını yaratır,
ve onun kalacağı bir saray yapar kalbi,
belki daha kısa ya da daha uzun bir gün,
sessizce nefes alarak, yumuşakça uyuklayarak.
Sonra erdemli bir kadının yüzündeki güzellik
gözleri arzuyla doldurur, ve kalbe birdenbire vurur,
gözlerdeki arzular yeniden doğsunlar diye,
ve çoğu kez, orada hasretle kök salarak, kalır,
Aşk, en sonunda, gördüğü düşten çıkıp başlayıncaya kadar.
Kadınınkiler de harekete getirildi aynı şekilde erdemli bir adam tarafından.

Dante ALIGHIERI

Hiç yorum yok: